"Hvem som er hva" skoleåret 2001-2002

Rektor Kirsti Johansen
Inspektør Svein Ringvall / Svein Skarvik
Rådgiver Kjell Pettersen
Sosiallærer Kjell Pettersen
Spesialpedagog Evan Punsvik
IKT-lærer Svein Ringvall
Bibliotekansvarlig Kjersti Bakke
Sekretær Laila Andersen / Marit Olsen
Vaktmester Børje Andreasson / Kjell Øigård    tlf.:90 64 60 73

Seksjonsledere

Norsk Wenche Alvenes
Engelsk Kari Engebretsen
Matematikk Torfinn Høivaag

Fagkontakter

Kristendom Hilde Tove Danielsen
Samfunnsfag Tove Kristin Jensen
Naturfag Knut Andersen

Plangruppe / Teamledere

Anne Mari Kjelling

Hilde H. Danielsen
Elsa E. Steinsvik
Toril M. B. Hansen
Kontakt lærer Toril M. B. Hansen
Elevråd Tove Kristin Jensen
Verneombud Johan A. Wiik

Tillitsvalgt Undervisningsforbundet

Kjersti Bakke
Torfinn Høivaag